W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

6 listopada 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 66 mandatów na kwotę 17650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• pouczyli 12 osób;
• w sprawie 39 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.