W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13 listopada 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 88 mandatów na kwotę 22000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 17 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 7 blokad;
• pouczyli 24 osoby;
• w sprawie 11 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.