W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

14 listopada 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 73 mandaty na kwotę 26000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 11 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 2 blokady;
• pouczyli 6 osób;
• w sprawie 19 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.