W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

15 listopada 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 99 mandatów na kwotę 24700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 23 blokady;
• pouczyli 20 osób;
• w sprawie 3 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.