W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

16 listopada 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 65 mandatów na kwotę 22700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 22 blokady;
• pouczyli 14 osób;
• w sprawie 32 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.