W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

17,18,19 listopada 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 125 mandatów na kwotę 30800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 44 pojazdów;
• pouczyli 29 osób;
• w sprawie 53 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.