W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

20 listopada 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 92 mandaty na kwotę 34500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 6 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 31 blokad;
• pouczyli 18 osób;
• w sprawie 32 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.