W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PRACA DLA CIEBIE!

Nie lubisz stać w miejscu? Mamy idealną propozycję zatrudnienia dla Ciebie, ponieważ w pracy strażnika każdy dzień jest inny. Przyjdź i przekonaj się sam. W naszych szeregach jest wielu strażników z sercem na dłoni, którzy każdego dnia służą społeczności lokalnej. Dołącz do nas!

Oferujemy:
– umowę o pracę;
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
– atrakcyjne szkolenia;
– dofinansowanie kart sportowych (MultiSport);
– możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Dodatkowo bogaty pakiet socjalny m.in.:
– bony na święta;
– dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci;
– spotkania integracyjne;
– zapomogi losowe.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Straż Miejska Wrocławia, ul. Na Grobli 14/16, 50 – 421 Wrocław, w terminie do dnia 6.03.2024 r. do godziny 15:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem “dotyczy naboru na stanowisko aplikanta – strażnika miejskiego”.

Więcej w ogłoszeniu:

https://bip.strazmiejska.wroclaw.pl/dokumenty/513

 

 

 

 

KB