W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

02,03,04 lutego 2024 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 110 mandatów na kwotę 27300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 22 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę;
• pouczyli 30 osób;
• w sprawie 53 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.