W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

5 lutego 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 81 mandatów na kwotę 12900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 19 pojazdów;
• pouczyli 10 osób;
• w sprawie 36 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.