W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

6 lutego 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 90 mandatów na kwotę 13100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 6 pojazdów;
• pouczyli 9 osób;
• w sprawie 48 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.