W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

7 lutego 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 73 mandaty na kwotę 11050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 23 pojazdów;
• pouczyli 14 osób;
• w sprawie 30 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.