W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

8 lutego 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 73 mandaty na kwotę 9300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 9 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę;
• pouczyli 26 osób;
• w sprawie 43 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.