W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO – 112

Wczoraj 11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Numer alarmowy 112
Bezpłatny, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Wprowadzono go uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowano Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). W wielu krajach, także w Polsce, numer alarmowy 112 nie zastępuje dotychczasowych krajowych numerów alarmowych. Odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych.

Wezwanie pomocy to jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy zrobić w przypadku realnego zagrożenia. Rozmowa telefoniczna dla większości z nas to banalna sprawa. Wykonujemy ich kilka, kilkanaście dziennie, robimy to odruchowo i nikt w zasadzie nas tego nie uczył. Wezwanie pomocy to już zupełnie co innego. Nie robimy tego codziennie, niektórzy nie dzwonili pod numery alarmowe nigdy. Takie połączenie może uratować życie, więc dla przypomnienia kilka zasad obowiązujących w przypadku zagrożenia dla zdrowia, życia bądź mienia.

Kiedy dzwonić?
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia np. w przypadku pożarów, wypadków drogowych, kradzieży, włamań, użycia przemocy, nagłych omdleń i utraty świadomości, poważnych uszkodzeń ciała, krwotoków, porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, inne sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Co należy powiedzieć?
1. Przede wszystkim poinformuj, gdzie jesteś, podaj nazwę ulicy, placu lub opisz dokładnie miejsce, w którym się znajdujesz np. przystanek tramwajowy przy ZOO.
2. Następnie przekaż, co się stało. Opowiedz, w jakich okolicznościach znalazłeś poszkodowanego lub co to za sytuacja (wypadek, pożar, katastrofa budowlana, niewybuch itp.) To bardzo ważne. Operator natychmiast zdecyduje o wysłaniu na miejsce odpowiednich służb.
3. Powinieneś się jeszcze podać swoje niezbędne dane i bardzo uważnie słuchać co mówi operator. Spokojnie odpowiadaj na każde pytanie, które Ci zadaje.
Pamiętaj!
Nigdy nie rozłączaj się jako pierwszy! Operator numeru alarmowego jest od tego, aby Ci pomóc!
Zazwyczaj mamy przy sobie telefon. Co jednak wtedy, gdy musimy wezwać pomoc, a telefonu nie ma, bądź się rozładował? Jeżeli np. osoba poszkodowana, nieprzytomna ma przy sobie urządzenie, które zauważymy, to w tym przypadku warto z niego skorzystać, mimo że nie zapytamy o zgodę. Liczy się każda sekunda, a my ratujemy życie.
Co, wtedy gdy telefon ma blokadę?
Zapamiętaj!
Pod numery alarmowe możemy dodzwonić się z każdego telefonu, tego z blokadą klawiatury (patrz film), tego bez karty SIM i tego bez pieniędzy na koncie.
SZYBKIE WEZWANIE POMOCY TO RZECZ NAJWAŻNIEJSZA!!!

#StrażMiejskaWrocławia
#WarsztatyInspektorBeaty
#EuropejskiDzieńNumeruAlarmowego
BD/KB