W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

9,10,11 lutego 2024 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 113 mandatów na kwotę 28850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 29 pojazdów;
• pouczyli 28 osób;
• w sprawie 47 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.