W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

26 marca 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 42 mandaty na kwotę 14600 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 11 pojazdów;
• pouczyli 4 osoby;
• w sprawie 9 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.