W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

27 marca 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 128 mandatów na kwotę 26850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• pouczyli 19 osób;
• w sprawie 49 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.