W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

29-31 marca, 1 kwietnia 2024 r. (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 84 mandaty na kwotę 12200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• pouczyli 18 osób;
• w sprawie 8 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.