W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

5 czerwca 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 8400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 16 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę;
• pouczyli 33 osoby;
• w sprawie 53 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.