W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL ROWEROWY W DZIAŁANIU – kontrole

Wiosna, to idealny czas na poruszanie się rowerem po wrocławskich  drogach rowerowych, ale kolejny dzień pokazuje kierujących jednośladami nie stosujących się do przepisów.
Ulica Legnicka – korzystanie z telefonu w czasie jazdy
Pamiętajmy:

– art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

– 86 § 1 k.w. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
– 86a k.w. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.