W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

6 czerwca 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 77 mandatów na kwotę 9850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• pouczyli 25 osób;
• w sprawie 26 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.