W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO PATROL PRZYPOMINA – zmiany od 1 lipca

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej 1 lipca 2024 roku wchodzi zakaz używania pieców pozaklasowych oraz pieców najniższych klas. Od tego dnia do 30 czerwca 2028 r. w użytku będą mogły być jedynie piece klasy 3, 4 oraz 5. Uchwała antysmogowa ma na celu zniwelowanie negatywnego oddziaływania zanieczyszczonego powietrza na zdrowie społeczeństwa oraz środowisko.
Przypominamy, że kontrole straży miejskiej odbywają się każdego dnia, funkcjonariusze sprawdzają czy dany piec jest odpowiedniej klasy i może pozostawać w użytku. Strażnicy, którzy pracują w Oddziale Ochrony Środowiska, przed wyjściem w rejon, otrzymują zadania, a w nich określone są ulice i na nich przeprowadzają kontrole. Pamiętajmy też o tym, że strażnicy podczas dotychczas przeprowadzonych interwencji odnotowywali jakiej klasy piec znajduje się na terenie kontrolowanej nieruchomości.

Jeżeli ustalili, że piec ma niższą klasę niż 3, to w pierwszej kolejności będą wracać do tych właśnie lokalizacji, żeby zweryfikować, czy nieruchomość została wyposażona przez jej właściciela w piec spełniający wyższe normy.
W ramach wykonywania kontroli z zakresu prawa ochrony środowiska strażnicy używają również dronów. Są to drony tzw. nosacze, które wyposażone są w specjalny wysięgnik. Przy nalocie ponad komin przez tę rurkę zasysany jest dym i urządzenie analizuje pył, czyli to co jest w nim zawarte. Jeżeli w czasie rzeczywistym na monitorze u funkcjonariusza obsługującego urządzenie pojawi się komunikat, że wartości dopuszczalne zostały przekroczone, a spalane substancje są zabronione, to wtedy funkcjonariusze wchodzą na teren tej nieruchomości i przeprowadzają kontrolę.

BD