W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – REMONTUJ Z „GŁOWĄ”

Planując prace remontowe należy pamiętać, by przeprowadzać je nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim w taki sposób, aby nie były szkodliwe dla zwierząt. Bardzo często modernizacje budynków prowadzone są od wiosny do jesieni, a więc w trakcie okresu lęgowego ptaków, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Uniemożliwianie siatką dolot ptaków do gniazd w celu wykarmienia młodych zagraża bezpośrednio ich życiu. Wykonywanie prac w ten sposób, w trakcie trwania lęgów powoduje, że ptaki i ich pisklęta giną z wycieńczenia, a ostatecznie z głodu.

Tego typu celowe działanie wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Z taką właśnie sytuacją spotkały się nasze funkcjonariuszki z Animal Patrolu przy ul. Żeromskiego. W trakcie prowadzonej interwencji ujawniono uwięzione za siatką pisklęta w gnieździe. Ostatecznie ptaki zostały przewiezione do Fundacji „Gruszętnik – gołębie w potrzebie” gdzie zostały objęte należytą opieką. Natomiast zarządca nieruchomości będzie musiał się liczyć z dalszymi konsekwencjami.

KB