W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

1 lipca 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 59 mandatów na kwotę 7950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 23 pojazdów;
• pouczyli 13 osób;
• w sprawie 43 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.