W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

02 lipca 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 52 mandaty na kwotę 8350 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 17 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 36 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.