W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

3 lipca 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 38 mandatów na kwotę 6200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• pouczyli 13 osób;
• w sprawie 35 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.