W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

4 lipca 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 71 mandatów na kwotę 8750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 29 pojazdów;
• pouczyli 12 osób;
• w sprawie 22 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.