W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

5,6,7 lipca 2024 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 74 mandaty na kwotę 11150 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 17 pojazdów;
• pouczyli 27 osób;
• w sprawie 63 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.