W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

8 lipca 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 56 mandatów na kwotę 6550 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 18 pojazdów;
• pouczyli 15 osób;
• w sprawie 25 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.