W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

9 lipca 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 72 mandaty na kwotę 7700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 2 blokady;
• pouczyli 21 osób;
• w sprawie 27 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.