W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PARK KULTUROWY STARE MIASTO

W dniu 07 lutego 2019 r. funkcjonariusze Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego  prowadząc działania w obszarze Parku Kulturowego  ujawnili wykroczenia polegające na prowadzeniu działań reklamowych w postaci wyklejanek na witrynach oraz działań reklamowych na budynku. W wyniku podjętych działań nałożono 3 mandaty karne.

wf